NEUROLOGISKA SÄLLSKAP

AKUT NEUROLOGI
EPILEPSISÄLLSKAPET
MIGRÄNSÄLLSKAPET
MS-SÄLLSKAPET
SNEMA
SWEMODIS

EAN - EUROPEAN ACADEMY
AAN - AMERICAN ACADEMY
WFN - WORLD FEDERATION

REGISTER

NEUROREGISTER
RIKSSTROKE

TIDSKRIFTER

NEUROLOGI I SVERIGE
LÄKARTIDNINGEN
EUROPEAN JNL OF NEUROLOGYAnsök om medlemskap i SNF!

SVENSKA NEUROLOGFÖRENINGEN


16-20 maj -Neurologiveckan i Örebro!

Program

Välkommen till Svenska Neurologföreningens hemsida!

SNF är en sammanslutning av läkare med specialistkompetens i neurologi (nervsystemets sjukdomar) och läkare under utbildning till neurologer. SNF är både en facklig och en vetenskaplig organisation vars uppgift är att hävda neurologins och neurologernas intressen i Sverige. Denna hemsida är avsedd som en kontaktyta såväl inåt som utåt, dvs både för nuvarande och potentiella medlemmar och för utomstående intresserade.
Ansök om medlemskap i SNF!

Vill du publicera på hemsidan? Redaktör

Sidan uppdaterad: 2016-05-17

NYHETER


ST-enkät

ST-utskottets enkät till ST-läkare i neurologi

2016-05-11Enkät om resebyråfunktion

Finns intresse av att åka på kongresser gemensamt med kollegor? Svara på vår korta enkät


2016-05-04Neurologikartan

-en kartläggning över Sveriges neurologi!

Läs mer!

2016-03-19Neurologiveckan
16-20 maj

Nu kan du ta del av programmet och anmäla dig till Neurologiveckan!

2016-02-04Utbildningsboken
-ny version

Med anledning av ny författning för ST från 1/5 2015 finns nu en uppdaterad version av utbildningsboken:
Utbildningsbok

2016-02-04Resebyråfunktion

Nu kan du boka kongressresor via Neurologföreningen och därmed resa i grupp med andra neurologkollegor!
Mer info

2015-12-10Akut Neurologi
In Real Life 3
4-5/2 2016

Föreningen Akut Neurologi i Sverige - Årligt symposium och föreningsårsmöte

Program och anmälan:
www.akutneurologi.org

2015-11-25Kalendariumet uppdaterat

Nu kan du hitta de viktigaste kongresserna i kalendariet!

2015-10-17Nöjda deltagare på Neurologiveckan!

Ta del av enkäten från neurologiveckan i Umeå!

2015-08-193rd Nordic Symposium on Narcolepsy
5-6 October, Örebro

2015-08-19Specialistexamen genomförd

2015-05-28TACK UMEÅ!
Den första Neurologiveckan är genomförd!

Under fliken dokument kan du ta del av material från några av föreläsningarna här på hemsidan!

Boka redan nu in 16-20 maj, Neurologiveckan i Örebro!

2015-05-17


Den Gyllene Reflexhammaren

2015-05-07Neurologföreningen har ny hemsida!

2015-05-07


Under ett övergångsskede hittar du den gamla hemsidan här
Svenska neurologer – ovanligt olydiga lumbalpunktörer?

2015-05-07

Neurologföreningen 2015

Tekniska frågor om hemsidan: WebmasterSidan uppdaterad: 2016-05-17

Sidan är producerad av HJÄRNTANKEN